Övriga arbeten

Vi restaurerar äldre byggnader från syllbyten till takomläggning. Vår ambition är att använda ekologiska byggmaterial så långt det är möjligt.