Snickeriet

 

Snickeriet är relativt nyuppfört i äldre stil så att det passar in i Nackagårds gårdsmiljö och helt byggt med ekologiska byggmaterial.

Här utförs fönster- och dörrenovering, trälagningar och en del nytillverkning såsom gardrober i pärlspont mm. Även mindre målningsarbeten utförs.

Nygjorda innerdörrar till gammal pardörr, Nackagård

Nygjorda innerdörrar till gammal pardörr, Nackagård

Värmepumpsskydd med sticketak, Långasand

Värmepumpsskydd med sticketak, Långasand