Taken gör huset

 

Att taken är hela och täta är en förutsättning för att husen ska överleva.

Det finns olika slag av takmaterial. Det vi lägger är stråtak (vass och halm), spåntak (sticketak) och torvtak.

Vad man väljer för tak är naturligtvis en smaksak men hänsyn ska också tas till det historiska perspektivet och taklutning.

 

Stråtak

Vi lägger både vass och halmtak. Numera är vasstaken de vanligaste stråtaken på grund av längre hållbarhet men även ett och annat halmtak läggs också.Vi utför arbeten över hela sverige!

Torvtak

Detta takmaterial var det vanligaste under 1600-talet men läggs numera nästan bara på hembygdsgårdar. Torven är utskuren av väl genomrotad gräsvall och är ett tungt takmaterial.

Spåntak

Spåntak (sticketak) är inte så vanligt takmaterial numera men då och då efterfrågas det. Titta i bildgalleriet på våra lagda tak!