Torvtak

 

Tak av grästorv är numera mest förekommande på museibyggnader men vi lägger åt en och annan privatperson. Detta val av tak kräver en stabil stomme eftersom det blir stora tyngder på konstruktionen.