Spåntak

Sticketak på värmepumpsskydd, Långasand

Sticketak på värmepumpsskydd, Långasand

Spåntak eller sticketak som det heter här i Halland, läggs numera för det mesta med maskinhyvlade stickor som vi tar ifrån Västergötland eller Småland. Det finns även handspäntade stickor men dessa betingar ett betydligt högre pris. Stickorna spikas på ett glest liggande underlag av brädor eller spräckta slanor. Man kan efter läggning stryka det med trätjära av god kvalité.