Torvtak

 

Tak av grästorv är numera mest förekommande på museibyggnader. Detta val av tak kräver en stabil stomme eftersom det blir stora tyngder på konstruktionen.